Kompass klassifikasjon

Kompass klassifiseringssystem er den grunnleggende strukturen rundt hvilken som Kompass er bygget. Klassifiseringssystemet omfatter alle B2B-bransjer. Det er også den mest omfattende system for klassifisering som er tilgjengelig globalt. Til sammenligning CPV, SIC og NACE har bare noen få tusen referanser. Kompass klassifiseringen er tilgjengelig i mer enn 60 land og er oversatt til 24 språk.

Kompass Klassifiseringen er delt inn i 67 bransjer delt i 15 generiske grupperi 3 024 aktivitetsgrener og i 56 566 produkter og tjenester.