Kompass klassifikasjon

Kompass klassifiseringssystem er den grunnleggende strukturen rundt hvilken som Kompass er bygget.Klassifiseringssystemet omfatter alle B2B-bransjer.Det er også den mest omfattende system for klassifisering som er tilgjengelig globalt.Til sammenligning CPV, SIC og NACE har bare noen få tusen referanser.Kompass klassifiseringen er tilgjengelig i mer enn 70 land og er oversatt til 24 språk.Kompass Klassifiseringen er delt inn i 67 bransjer delt i 15 generiske grupperi 3 000 aktivitetsgrener og i 55 000 produkter og tjenester.