Bedriftsinformasjon - Bedriftssøk Search over 34 877 814 B2B companies in more than 64 countries

Alle bedrifter etter sektor og bransje - Norge

Hvordan kan du dra nytte av selskapskatalogen?

  • Kompass bedriftskatalog gir deg tilgang til kvalifisert informasjon og en jevnlig oppdatert kundedatabase med 20 millioner bedrifter.
  • Du får tilgang til et verktøy organisert etter region og etter næringsliv, slik at du har den beste muligheten til å utvide virksomheten din.
  • Fra hele verden får du omfattende data, uavhengig av størrelsen på selskapet, fra små kjøpmenn og selvstendige håndverkere til multinasjonale selskaper.
  • Er du interessert i å sette opp partnerskap, finne potensielle kunder, eller skaffe nye kunder? Ingenting er enklere med Kompass katalog. Strukturen lar deg bedre velge målet ditt for å ytterligere øke effektiviteten og presisjonen i din samlede markedsføringsplan.
  • Kompass gir gratis informasjon som våre team oppdaterer med jevne mellomrom. For enhver bedrift kan du finne antall ansatte, detaljer om sine produkter og tjenester, samt deres kontaktinformasjon. De mange kriterier er gitt gratis og oppdateres jevnlig . De garanterer gode resultater for din markedsføring: størrelsen på ansatte, informasjon om tjenester, postadresse, ett eller flere telefonnumre.