SKRAPMETALLER - Service

 Hauglandshella  -  Norge
Bekreftet selskap
SKRAPMETALLER
  • SKRAPMETALLER
Norscrap West AS har siden 2002 hatt hovedfokus på å være en moderne og seriøs oppkjøper/mottaker, bearbeider, miljøsanerer og videreselger til smelteverk av all form for stål og metaller.Vi tar i mot/henter all form for stål- og metallskrap ved vårt hovedanlegg på Hanøytangen. En stor del av tynnmetaller blir mottatt ved vårt mottak i Rådal der de

Beskrivelse av Service

Norscrap West AS har siden 2002 hatt hovedfokus på å være en moderne og seriøs oppkjøper/mottaker, bearbeider, miljøsanerer og videreselger til smelteverk av all form for stål og metaller.Vi tar i mot/henter all form for stål- og metallskrap ved vårt hovedanlegg på Hanøytangen. En stor del av tynnmetaller blir mottatt ved vårt mottak i Rådal der det sorteres og videretransporteres med egne lastebiler til Hanøytangen. Alt stål- og metallskrap bearbeides ved oppdeling for videresalg direkte til aktuelle smelteverk. Oppdelingen skjer ved bruk av mobile og stasjonære sakser, manuell skjærebrenning eller fragmentering ved vår shredder. I disse prosessene ligger en vesentlig grad av sanering. Alt miljøfarlig avfall blir fjernet og behandlet på en miljømessig betryggende måte. Norscrap West AS har et nært samarbeid med myndighetene i all virksomhet.  Selskapet skal være problemløser for industri og offshore virksomhet med vekt på miljøsanering og gjenvinning. 
I dette ligger blant annet:
  • Demontering og gjennvinning av offshore installasjoner, samt konstruksjoner fra landbasert industri.
  • Opphogging av skip og fartøy.
  • Fragmentering for gjenvinning av tynnmetaller.
  • Mottaks og behandling av farlig avfall fra industri og offshore.

Price of the Service

Price not indicated

I want to get more details about the product

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Obligatoriske felt

3   Produktinformasjon