S63 (Y63) Sikkerhetsdør klasse 3 (NS 3170) av AS Norfo

Produkt

S63 (Y63) Sikkerhetsdør klasse 3 (NS 3170)
  • S63 (Y63) Sikkerhetsdør klasse 3 (NS 3170)
S63 er en dør som egner seg ypperlig imiljøer hvor det stilles like strenge kravtil det estetiske som til sikkerhet. Butikker, datarom, legekontorer og andre rom hvor det oppbevares tyveriutsatt gods er noen eksempler på steder hvor den passer godt.

Beskrivelse av Produkt

S63 er en dør som egner seg ypperlig imiljøer hvor det stilles like strenge kravtil det estetiske som til sikkerhet. Butikker, datarom, legekontorer og andre rom hvor det oppbevares tyveriutsatt gods er noen eksempler på steder hvor den passer godt.

Price of the Produkt

Price not indicated

Tekniske detaljer

Sikkerhetsdør S63 er testet av SP og sertifisert av SITAC for brann-, lyd- og røyktetthetsklassifise-ring. Innbruddsbeskyttelsen er testet av SP og sertifisert av SBSC. EMI-dempingen er testet av SP. Døren produseres under kontroll av SP og SBSC.

Ask for a quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Obligatoriske felt

4   Produktinformasjon