Nordic Suppliers av Compnode Norge AS

Service

Nordic Suppliers
  • Nordic Suppliers
Nordic Suppliershjelper ingeniører, designere og innkjøpere i de nordiske landene for å raskt finne riktig leverandør for produktet, komponent eller tjenesten de søker.

Vår brukerprofil gjør ogsåtjenesten tilet perfekt verktøy for produktsjefer som ønsker å effektivt nå sitt marked.

Beskrivelse av Service

Nordic Suppliers hjelper ingeniører, designere og innkjøpere i de nordiske landene for å raskt finne riktig leverandør for produktet, komponent eller tjenesten de søker.

Vår brukerprofil gjør også tjenesten til et perfekt verktøy for produktsjefer som ønsker å effektivt nå sitt marked.

Price of the Service

Price not indicated

Tekniske detaljer

Tjenesten er tilgjengelig på norsk, svensk, dansk og engelsk.

I nær fremtid vil det også være mulig å søke på finsk.

Muligheten til å bruke Nordic Suppliers på engelsk gjør det mulig for bedrifter lokalisert utenfor Norden til å bruke våre tjenester til å finne leverandører her.

Ask for information

3   Produktinformasjon