Kontakt Franzefoss Gjenvinning AS

Olav Ingstads vei 5
1351 Rud

Norge

Faks: +47 63 87 40 24

Generell informasjon Franzefoss Gjenvinning AS

Nature Hovedkontor
Etableringsår 1995
Aktivitet
Bedriftens kapital 27 760 000 NOK
Organisasjonsnummer 975 265 412
MVA nr. NO975265412MVA
Antall ansatte Fra 250 til 499 Ansatte
Kompass ID? NO043331
Finn nye kundeemner
Hent ut egene bedrifts- og ringelister med bare få klikk

Presentasjon Franzefoss Gjenvinning AS

FRANZEFOSS GJENVINNING REGION VEST

Region Vest har to anlegg i Hordaland. Aktivitetene omfatter
tjenester innen gjenvinning av næringsavfall, farlig avfall,
mottak og behandling av spillolje og sludge, samt behandling
av mud og borekaks. Regionen driver et eget deponi.

AVDELING KNARREVIK

Vårt tankanlegg ligger i skipsleden inn til Bergen havn like
under Sotrabroen. Her kan vi ta i mot og behandle spillolje
og tilsvarende produkter. Avdelingen har også et mottak for
farlig avfall og disponerer en gruppe med slamsugebiler.
Arbeidsoppgavene varierer fra innhenting av spillolje fra
oljeutskillere til tankvask og andre offshoreoppdrag.
Det er god tilkomst fra både sjø og landsiden.
-
I tillegg har vi en sorteringshall hvor vi mottar næringsavfall.
Vi har et stort utvalg av åpne og lukkede
containere og tilbyr løsninger til de fleste formål. Alt fra små
containere på 120 liter til 35m3. Vi har utstyr og løsninger
som kan tilpasses kunden. Anlegget har alle nødvendige
konsesjoner og tillatelser.

TJENESTER KNARREVIK:

Rådgiving, transport, sortering og mottak av næringsavfall.
Rådgiving, transport og mottak av de fleste typer farlig avfall.
Rådgiving, transport og mottak av fast og flytende skipsavfall.
Komplett leverandør av tjenester innen tankrengjøring.
Mottak av forurenset vann.
Miljøregnskap.
Konsulenthjelp innen alt som har med avfallshåndtering å gjøre.
Konsulenthjelp innen sikkerhetsrådgiving og HMS arbeide.
Transport og behandling av olje/vannfraksjoner fra skip.
Slamsugetjenester innen oljeutskillere, sandfang og septik.


AVDELING EIDE:

Like ved Ågotnes på Sotra driver Franzefoss Gjenvinning Europas
største fabrikk for gjenvinning av oljeboringsavfall fra Nordsjøen.
Fabrikken er et av tre godkjente anlegg i Norge for denne
type virksomhet. Franzefoss Gjenvinning på Eide tilbyr også utleie
av næringsarealer, produksjon av pukk samt deponering av ulike
typer inerte masser til eget deponi.

Other Companies recomended by Kompass:

 

Generell informasjon  Franzefoss Gjenvinning AS

Foreninger

Bergens Næringsråd

Vest Næringsråd

Sertifiseringer

Type: NS-ISO 9001
Type: NS-ISO 14001
Type: Achilles Felles Kvalifikasjonsordning
Type: Sellicha Nordic Utility Qualification System
Type: StartBANK
Type: TransQ

Banker

DnB NOR

Plassering -  Franzefoss Gjenvinning AS

Andre adresser

Besøksadresse Olav Ingstads vei 5 Postboks 53 1351 Rud Norge
Postadresse Postboks 53 1309 Rud Norge

Ledere  Franzefoss Gjenvinning AS

Trond Vidar Sørensen

Daglig leder

Nøkkeltall  Franzefoss Gjenvinning AS

Participation -  Franzefoss Gjenvinning AS

Produkter og tjenester  Franzefoss Gjenvinning AS

Produsent Distributør Tjenesteleverandør

Produkter og tjenester