Selskap - Restaurering av bygninger, entreprenører - Norge

Avgrens søk
Discover our Trusted Top Suppliers

Bhc Construction AS

ENTREPRENØR BYGG OG ANLEGG Autorisert entreprenør, sentral godkjenning. Nasjonalt og internasjonalt. SPESIALFELT Vi tar toppbelastinger i bygg- og anleggsbransjen, utleie av arbeidskraft med faglig ansvar samt forserer igangsatte og nye prosjekter med opptil 500 fagarbeidere. Hovedsakelig svenske ansatte, hvorav de fleste behersker engelsk og tysk språk. Samarbeid med svensk næringsliv i over 30 år. Tyngre anleggsarbeider, jernbinding, støp, forskaling, glideforskaling, innredningsarbeider, tømrerarbeider, murerarbeider, sveisearbeider og montering. Vi har sertifiserte sveisere, kranførere og maskinførere. Vi har formenn og baser i ovennevnte fagkategorier. Hovedtyngden av våre ansatte har fagbevis med minimum 10 års ansiennitet. Oppdrag for større olje- og gassrelaterte anlegg og brojobber (Snøhvit, Kårstø, Kollsnes, Ormen Lange, Hanøytangen) og har opparbeidet en betydelig kompetanse innen feltet. Vi har sterke kontakter i kinesisk olje- og gassvirksomhet siden 1980 samt hele Midtøsten, spesielt Saudi Arabia og Bahrain. Kontakt for kinesisk import- og eksportindustri, samt forretningsvirksomhet i Asia, USA og Midt Østen (15 land). Ref. Bjørn Hansen "Kina-Hansen". Oil Well Closure and Protection AS er et selskap innenfor olje- og gasindustrien som har som formål å beskytte olje og gassindustrien for eventuell utblåsing av olje og petroleum for større og grunn dyp ved boring. Beholderen lages for det meste i betong med doble vegger eller stål. Størrelsen på beholderen er variabel i høyde og bredde, vekt fra ca. 5.000 tonn-12.000 tonn. Beholderen plasseres på havbunn ved oljefunn. De forskjellige dimensjoneringene av beholderen utvikles i samarbeid med oljeselskapene og deres krav, også med hensyn til tekniske løsninger.

Supplier of:

  • Bygningsarbeid, entreprenører
  • Høyhusbygging, bygge- og installasjonsarbeid
  • Betongbygg og armert betongbygg, entreprenører...
Tilbake til toppen