Selskap - Industrielt slam, oppsamling og behandling, entreprenører - Norge

Avgrens søk
Discover our Trusted Top Suppliers

Franzefoss Gjenvinning AS Avd Knarrevik

FRANZEFOSS GJENVINNING REGION VEST Region Vest har to anlegg i Hordaland. Aktivitetene omfatter tjenester innen gjenvinning av næringsavfall, farlig avfall, mottak og behandling av spillolje og sludge, samt behandling av mud og borekaks. Regionen driver et eget deponi. AVDELING KNARREVIK Vårt tankanlegg ligger i skipsleden inn til Bergen havn like under Sotrabroen. Her kan vi ta i mot og behandle spillolje og tilsvarende produkter. Avdelingen har også et mottak for farlig avfall og disponerer en gruppe med slamsugebiler. Arbeidsoppgavene varierer fra innhenting av spillolje fra oljeutskillere til tankvask og andre offshoreoppdrag. Det er god tilkomst fra både sjø og landsiden. - I tillegg har vi en sorteringshall hvor vi mottar næringsavfall. Vi har et stort utvalg av åpne og lukkede containere og tilbyr løsninger til de fleste formål. Alt fra små containere på 120 liter til 35m3. Vi har utstyr og løsninger som kan tilpasses kunden. Anlegget har alle nødvendige konsesjoner og tillatelser. TJENESTER KNARREVIK: Rådgiving, transport, sortering og mottak av næringsavfall. Rådgiving, transport og mottak av de fleste typer farlig avfall. Rådgiving, transport og mottak av fast og flytende skipsavfall. Komplett leverandør av tjenester innen tankrengjøring. Mottak av forurenset vann. Miljøregnskap. Konsulenthjelp innen alt som har med avfallshåndtering å gjøre. Konsulenthjelp innen sikkerhetsrådgiving og HMS arbeide. Transport og behandling av olje/vannfraksjoner fra skip. Slamsugetjenester innen oljeutskillere, sandfang og septik. AVDELING EIDE: Like ved Ågotnes på Sotra driver Franzefoss Gjenvinning Europas største fabrikk for gjenvinning av oljeboringsavfall fra Nordsjøen. Fabrikken er et av tre godkjente anlegg i Norge for denne type virksomhet. Franzefoss Gjenvinning på Eide tilbyr også utleie av næringsarealer, produksjon av pukk samt deponering av ulike typer inerte masser til eget deponi.

Supplier of:

  • Giftig og kjemisk avfall, innsamling og resirkuleringstjenester
  • Miljøingeniørtjenester for fornybar energi
  • Gjenvinning og raffinering av industriolje...
Tilbake til toppen