Selskap - Avløpsvann og vann forurensning analyse og behandling tjenester - Norge

Avgrens søk
Discover our Trusted Top Suppliers

Franzefoss Gjenvinning AS Avd Knarrevik

FRANZEFOSS GJENVINNING REGION VEST Region Vest har to anlegg i Hordaland. Aktivitetene omfatter tjenester innen gjenvinning av næringsavfall, farlig avfall, mottak og behandling av spillolje og sludge, samt behandling av mud og borekaks. Regionen driver et eget deponi. AVDELING KNARREVIK Vårt tankanlegg ligger i skipsleden inn til Bergen havn like under Sotrabroen. Her kan vi ta i mot og behandle spillolje og tilsvarende produkter. Avdelingen har også et mottak for farlig avfall og disponerer en gruppe med slamsugebiler. Arbeidsoppgavene varierer fra innhenting av spillolje fra oljeutskillere til tankvask og andre offshoreoppdrag. Det er god tilkomst fra både sjø og landsiden. - I tillegg har vi en sorteringshall hvor vi mottar næringsavfall. Vi har et stort utvalg av åpne og lukkede containere og tilbyr løsninger til de fleste formål. Alt fra små containere på 120 liter til 35m3. Vi har utstyr og løsninger som kan tilpasses kunden. Anlegget har alle nødvendige konsesjoner og tillatelser. TJENESTER KNARREVIK: Rådgiving, transport, sortering og mottak av næringsavfall. Rådgiving, transport og mottak av de fleste typer farlig avfall. Rådgiving, transport og mottak av fast og flytende skipsavfall. Komplett leverandør av tjenester innen tankrengjøring. Mottak av forurenset vann. Miljøregnskap. Konsulenthjelp innen alt som har med avfallshåndtering å gjøre. Konsulenthjelp innen sikkerhetsrådgiving og HMS arbeide. Transport og behandling av olje/vannfraksjoner fra skip. Slamsugetjenester innen oljeutskillere, sandfang og septik. AVDELING EIDE: Like ved Ågotnes på Sotra driver Franzefoss Gjenvinning Europas største fabrikk for gjenvinning av oljeboringsavfall fra Nordsjøen. Fabrikken er et av tre godkjente anlegg i Norge for denne type virksomhet. Franzefoss Gjenvinning på Eide tilbyr også utleie av næringsarealer, produksjon av pukk samt deponering av ulike typer inerte masser til eget deponi.

Supplier of:

  • Giftig og kjemisk avfall, innsamling og resirkuleringstjenester
  • Miljøingeniørtjenester for fornybar energi
  • Gjenvinning og raffinering av industriolje...

Pemac AS

Leverer prosesskontrollinstrumenter og avansert måleutstyr til offshore og landbasert industri innen følgende applikasjonsområder: Måleutstyr for tunnelatmosfære og sikt. IR baserte avgass og miljøgassmålere. Fuktighetsmålere i væske og gass. Oxygen O2 målere, ultralyd flow. Ovnsgass målere O2 og CO+H2. Ultralyd baserte mengdemålere for væske og gass. Onlinemiljø analyse gass. Onlinemiljø analysevæske. Strålebasert Densitet - målere. - Vi representerer anerkjente leverandører innen disse applikasjonsområder: Krav til kvalitet, prosess og rapportering til myndigheter, krever økt behov for prosessinformasjon og raske justeringer. Pemac representerer trendsettende instrumenter og teknikker for måling av fysiske og kjemiske parametere direkte i prosessen for ulike industriområder. Pemac er leverandør av spesialtilpasset analyseutstyr for papir og papirmasse. Gjennom datterbedriften Sensor Technology utvikles og produseres en egenvekstmåler basert på radioaktiv stråleteknologi. - Pemac's heleide datterselskap. Sensor Technology AS, (S-TEC) spesialiserer sin virksomhet innen produksjon og utvikling av kostnadseffektive målere av konsentrasjon, tetthet og nivå i fast stoff, væsker og suspensjoner. - Agenturer BTG AB - Sverige Applied Analytics Inc. - USA Scan Messtechnick - Østerrike Ge-Panametrics Ltd. - USA Codel Ltd. - Storbritannia S-Tec Sensor Technology - Norge Hitech Instruments Ltd. - Storbritannia FineTek Ltd. - Taiwan Dynameters Ltd. - Kina ZelenTech - Canada

Supplier of:

  • Strømningsmålere
  • Måling og testutstyr
  • Strømningsmålere, ultralyd...
Tilbake til toppen