SERVI HYDRANOR AS

Rasmus Solbergs vei 1

1400 Ski , Norge

Søk om å koble din personlige profil til selskapet

Produkter eller tjenester

Hydraulikk - Pneumatikk.
Glidelager, ventiler, vindusviskere, vindusvisker,
glidelagere, glidelagre, glidemateriale, vakuum,
service, hydraulikkpumper, hydraulikkmotorer,
transmisjoner, hydraulikkventiler, filter,
hydraulikksylindere, akkumulatorer, kjølere,
hydraulikksystemer, måleutstyr, luftventiler,
luftbehandlingsutstyr, kjøletørkere, luftsylindere,
luftmotorer, industristøtdempere, vakuumkomponenter,
gripere, moduler, bimba, enidine, vtec, piab,
wilkerson, fenner, farbo, mac, phd, tool-o-matic,
vickers, hawe, elektroniske, vekter, asfaltkokere,
asfaltspridere, bitumentanker, tape, industriovner,
termofølere, krympeslanger, elektrostatisk, oljerenser,
lyddemper, pustebelger, pustefilter, partikkelteller,
glacier, deva, wynn, kawasaki, ljm, epe, eaton,
kraftuttak, motorer, ventiler, kjølere, pumper, sylindere,
radialstempelmotorer, aktuatorer, vrimotorer,
minihydraulikkaggregater, mikrohydraulikkaggregater,
servoventiler, proporsjonalventiler, patronventiler,
bremseventiler, vannhydraulikk, kraftuttak, tanker.

Generell informasjon

Opprettelseår: 1912

www : http://www.servi.no

Virksomhetstype : Hovedkontor

Varemerker

Import/eksportsoner

Importsoner :
  • Asia-Stillehavet
  • Sentral/Øst Europa
  • Vest Europa
  • Nord Amerika
Eksportsoner :

Ansatte

På side
Ukjent
Selskap
Fra 100 til 249
Konsern
Ukjent

Omsetning

2013 : Over 500 millioner NOK

Nøkkeltall

Omsetning

Driftsinntekter

Nettoresultatet

Produkter og tjenester

P = Produsent, D = Distributør, S = Tjenesteleverandør

Produktinformasjon

Dette selskapet har ikke lagt til noen produktinformasjon.

Kontaktpersoner

Ulf Fridlund

Styre leder

B. G.

Ledelse adm.dir.

T. L.

Administrasjon

F. R.

Avdelingsledelse industriteknikk

T. K.

Avdelingsledelse pneumatikk

N. F.

Avdelingsledelse hydraulikk, Ski

J. T.

Avdelingsledelse

K. G.

Avdelingsledelse Ulsteinvik

T. H.

Avdelingsledelse hydraulikk, Trondheim

T. L.

EDB

N. Ø.

Økonomi

A. H.

Innkjøp

A. H.

Markedsføring

J. T.

Produksjon

T. L.

Kvalitet

Nyheter

Dette selskapet har ikke lagt til noen nyheter