Autronica Fire and Security AS

Haakon Vii's gate 4

7041 Trondheim , Norge

Søk om å koble din personlige profil til selskapet

Produkter eller tjenester

Brannalarm systemer.
Brannvarslingsanlegg og systemer.
Lydalarmsystemer, lydevakueringssystemer.
Flammedetektorer, gassdetektorer, varmedetektorer.
Slukkesystemer, branndetektorer.
Nødlys.
Grafiske oversiktssystemer.

Generell informasjon

Opprettelseår: 1998

www : http://www.autronicafire.no

Virksomhetstype : Hovedkontor

Varemerker

Kataloger

Video

Import/eksportsoner

Importsoner :
Eksportsoner :
  • Global

Ansatte

På side
0
Selskap
333
Konsern
0

Omsetning

2012 : 809 850 000 NOK

Nøkkeltall

Omsetning

Driftsinntekter

Nettoresultatet

Produkter og tjenester

P = Produsent, D = Distributør, S = Tjenesteleverandør

Produktinformasjon

Dette selskapet har ikke lagt til noen produktinformasjon.

Kontaktpersoner

Frode Lund

Ledelse adm.dir.

Bjørn Willy Kjær

Ledelse Dir. olje / gass

Kristin Øgård

Ledelse Dir. maritim

Bernt Hilstad

Ledelse Økonomidirektør

Per Erik Glasø

Ledelse markedsdirektør Norge/Sverige

Kai Thronæs

Ledelse Dir. Eksport

Robert Grande

Ledelse Dir. produkt / marketing

Inge Folseth

Ledelse Dir. utvikling

Terjei Olaussen

Ledelse

Marie Elisabeth Sveri

Innkjøpssjef

Wictor Wilmann

Salg Global salgssjef

Kai Thronæs

Eksport

Jan Arve Gullvåg

Produksjon

Nyheter

Dette selskapet har ikke lagt til noen nyheter