Nyheter

Elcon – Circuit Breaker Analyser (SA10)

Chun & Vollerin – English version

Kompass løsninger

Industrielle nyheter

Franck Weinstoerffer – Transports Jean-Claude Mermet, « Vår viktigste ressurs: vi gjør praktisk talt alt av oss selv. »

Hva er din funksjon og din bransje? Jeg jobber som kvalitetskontrollør i ti år nå i selskapet Transports Jean-Claude Mermet. Vår virksomhet er knyttet til transport, logistikk og lager, og vi har annonsene på biler samt utleie av biler og kontorer. Hvem er dine kunder og leverandører? Vår kundebase består hovedsakelig av industrifolk som arbeider i alle forretningsområdene (bil, plast prosessering, etc.), og også med transportfirmaer som overlater oss med all slags last. Som til våre leverandører, er de selvfølgelig kjøretøyleverandører, forsikringsselskaper men også dekk, diesel og oljeleverandører. Hva er dine viktigste aktiva i møte med konkurransen? Vår viktigste aktiva ligger i det faktum at vi praktisk talt gjør alt selv. Dermed, i motsetning til noen transportfirmaer som anskaffe underligende tjenester, er det mulig for oss å redusere de potensielle rettssaker samt tidsfrister. En annen av våre styrker ligger i vår nærhet, og vår viktige frakt evne i Rhône-Alpes-området takket være mer enn 30 biler i denne regionen, noe som gir oss til å få både fleksibilitet og servicekvalitet. Innenfor din nåværende jobb, hva er det initiativet eller nyskaping som du er mest stolt av? Nettopp for å gjøre alt selv, og for å ha vært i stand til å holde denne kunnskapen i kundenærhet. Bare noen få av transportselskapene kunne ha holdt det på grunn av forpliktelsene i konkurransen. Vi har oppnådd det. Har kjernen i virksomheten din utviklet seg i løpet av de siste årene? Ja. For eksempel, folk bruker færre og færre biler for lange turer, så de velger underleverandører. Vi har også møtt en viktig utvikling vedrørende arbeidstid. Lovverket har særlig forpliktet oss til å ikke overstige visse tjenester og kjøretider, og også til å godta obligatoriske pauser. Dette med sikte på å gi våre sjåfører bedre arbeidsforhold og for å forsterke trafikksikkerheten. Er innovasjon viktig for din bedrift? Ja, men det kommer mye fra leverandørene. Hvorfor? Fordi vi  særlig møter mange nyheter på økologi, med flere og flere regler pålagt av regjeringen. Disse er åpenbare framskritt, men økonomisk sett, favorisere de vår aktivitet i mer eller mindre proporsjoner.

Francis Alizer, AFI company: «Vi prøver å finne ut hva som best dekker kundens behov [...] og vi forsøker å finne en løsning

Hva er din funksjon og din bransje? Jeg er leder av AFI company siden starten i 1993. Per i dag har vi ti ansatte, og vi jobber i sektoren for industrielt forbruksmateriell, samt service til byggebransjen, selskaper og lokalsamfunn. Hvem er dine kunder og leverandører? Våre kunder er i hovedsak bedrifter fra byggenæringen og industrisektoren. I begge tilfeller kan disse være store selskaper med datterselskaper samt flere lokale og regionale bedrifter eller håndverkere og små bedrifter. Vi gjør forretninger med ulike verktøyleverandører og beslutningstakere i Europa. Per nå, er 1094 av våre leverandører referert. Hva er dine viktigste eiendeler i møte med konkurransen? Tjenesten. Vi er mer fokusert på tjenestebehov og på de løsningene vi leverer til kunden enn på selve tjenesten. Vi prøver å finne ut hva som best dekker kundens behov, undersøke spesifikasjoner, sjekk at anmodning svarer med kundens behov, og vi forsøker å finne en løsning som er tilfredsstillende for alle. Innenfor din nåværende jobb, hva er det initiativ eller lanseringen som du er mest stolt for? Produkter jeg utvikler for kjernekraftindustrien. Dette er produkter som brukes til transport av TFA-utstyr. Egentlig er vi i begynnelsen av en dekonstruksjonsfase av kjernekraft, men man trenger å vite at denne fasen vil vare i 150 år, og at det mobiliserer en rekke bransjer og næringer, inkludert våre. Hvilke virkemidler bruker dere for å best tilfredsstille dine kunder? Rask logistikk, en stor reaktivitet og et viktig lager. Vi har økt vår lager med 35%, og vi har også utviklet et nettsted for detaljhandel på samme tid for å gjøre vår e-handel debut. Hvilke utfyllende tjenester foreslår du sammen med dine produkter? Vi tilbyr en rekke tjenester og støtte til kunden avhengig av hans behov. Takket være vårt nettverk, er vi i stand til å støtte kunder som noen ganger ikke har mye av representanter, hvis noen.

B2B Ekspertise

Klassifikasjonen

Kompass nomenklatur er en egenutviklet klassifiseringssystem. I forhold til struktur og detaljer er den rikere enn de fleste andre klassifikasjoner, som for eksempel SIC eller NACE. Selskapenes virksomheter identifiseres i detalj og kobles til en eller flere grupper og produktkategorier, avhengig av den spesifikke produkt eller tjeneste som selskapet tilbyr. En pålitelig struktur Kompass nomenklatur består av tre nivåer:

  • 67 sektorer som er definert av en tosifret kode (f.eks. 21 for drinker)
  • 3015 bransjer som er definert av en 5-sifret kode (f.eks. 21500 for mineralvann)
  • 59 000 varer og tjenester som er definert med et 7-sifret kode (f.eks.: 2150001, naturlig mineralvann)
Dette systemet ble utviklet tidlig i grunnleggelsen av Kompass i 1947. Det var og fortsatt er et innovativt system som er strukturert etter produksjon. Dette systemet, som tidligere ble trykt i en rekke bøker på flere språk, er nå tilgjengelig eksklusivt på internett. Systemfordeler For B2B-markedet gir Kompass klassifisering tre store fordeler:
  • Optimale resultater som et 5-sifret eller 7-sifret kode festet til hvert selskapets produkt og tjenester kan nomenklaturen lett identifisere bedrifters virksomheter.
  • Verdensomspennende distribusjon: fordi Kompass er etablert i 70 land, kan klassifiseringen gi standardiserte produktbeskrivelser, uavhengig av geografisk plassering eller språk som snakkes i selskapet.
  • Pålitelige informasjon: klassifiseringssystemet oppdateres en gang i året. Strukturen er alltid i endring og forbedring som produktene er i stadig endring, nye er lagt til, og andre blir foreldet. Dette betyr at klassifiseringen er alltid så nøyaktig som mulig.
Et verktøy for å hjelpe din bedrift Også i dag er Kompass klassifisering den mest detaljerte og mest omfattende system i verden. Det kan veilede brukere med sine søk, og fungerer som et verdifullt verktøy for å bidra til å finne nye kunder, leverandører, samarbeidspartnere og å utvide brukernes aktiviteter. Kompass klassifisering den mest detaljerte og mest omfattende system i verden. Det kan veilede brukere med sine søk, og fungerer som et verdifullt verktøy for å bidra til å finne nye kunder, leverandører, samarbeidspartnere og å utvide brukernes aktiviteter.